İsimler ve AnlamlarıErkek İsimleri

Bayan İsimleri
Erkek İsimleri - S - Ş
Sabahattin
Güzellik

Sabit
Yerinde duran kımıldamayan

Sacit (d)
Secdeye varan, ibadet eden

Sadettin
Kutluluk, saadete erme, mübarek olma

Sadi
Baht açıklığı

Sadık
İçten bağlı, gerçek dost

Sadri
Anaya göre çocuk

Sadun
Yıldız bilimine göre, uğurlu olan

Sadullah
Allah'ın talihli kıldığı

Safa
Saflık berraklık, gönül rahatlığı

Saffet
Saflık, temizlik

Safi
Katıksız, ayırt edilmiş

Saim
Oruç tutan, oruçlu

Sait (d)
Kutlu, cennetlik

Salih
İyi, yararlı, yetkili

Salim
Eksiksiz, sağ, sağlam

Sarp
Dik geçilmesi ve çıkılması güç

Saruhan
Eski bir Türk beyi

Saltuk
Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan

Samet (d)
Sonsuz, ebedi

Sami
İşiten, dinleyen

Samim
Bir şeyin merkezi

Savaş
İki ya da daha çok tarafın vuruşması , kavgası

Seçkin
Seçilmiş olan

Sedat
Doğruluk, haklılık

Sefa /Safa
Saflık berraklık

Sefer
Yolculuk, savaş hali

Seha
Eli açık, cömert

Selami
Huzurla, selametle ilgili

Selçuk
Sel gibi akan

Selim
İyileşmesi kolay hastalık

Selman / Salman
Özgür, hür

Semih
Bol, cömert gönüllü

Senih
Yüce, yüksek

Sercan
Canların özü, canın başı

Serdar
Askerin başı, komutan

Sergen
Raf, bir şeylerin dizili olduğu yer

Serhan
Hanların başı

Serhat (d)
Sınır boyu

Serkan Serhan
Baş han , ser + kan,

Sermet
Öncesiz ve sonrasız

Sertaç
Baştacı

Servet
Para mal mülk

Serter
Sert + Er, sert erkek

Server
Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis

Seyit
Efendi, bey

Sezai
Uygun, yaraşır

Sezer
Sezgisi güçlü olan

Sıddık
Çok içten ve doğru kimse

Sıtkı
Yalan söylemeyen, dürüst

Sina
İlaç yapılan bir tür bitki

Sinan
Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivriucu

Sipahi
Tımar sahibi asker

Soner
Son erkek , son yardımı yapan

Sönmez
Sürekli yanan, sönmeyen

Suat (d)
Mutlu, mutlulukla ilgili

Suavi
Zorluklara dayanan

Suay
Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı

Suphi
Sabahla, aydınlıkla ilgili

Süleyman
Davud peygamberin oğlu

Sümer
Bugünkü Irak'ta kurulan eski bir uygarlığın adı

Süreyya
Ülker yıldız takımı

Süruri
Sevinçli, sevinçle ilgili

Şaban
Kameri yılın 8. ayı

Şadi
Sevinç, neşe, mutluluk

Şafak
Güneş doğmadan az önce, ufuktaki aydınlık

Şahap (b)
Ateş, alev parçası

Şahin
Bir tür yırtıcı kuş

Şakir
Şükreden, nankörlük etmeyen

Şamil
Kapsayan, içine alan

Şecaattin
Yüreklilik, yiğitlik

Şefik
Şefkatli

Şemsi
Güneşe ait, güneşle ilgili

Şener
Şen erkek

Şenol
Neşeli ol anlamında

Şentürk
Neşeli Türk

Şeref
Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak

Şerif
Kutsal, mübarek

Şevket
Ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik

Şevki
Şevk, keyif, istekle ilgili

Şinasi
Tanıyış, tanımakla ilgili

Şükrü
Şükretme, hoşnut olma