İsimler ve AnlamlarıErkek İsimleri

Bayan İsimleri
Erkek İsimleri - R
Raci
Rica eden, dileyen

Rafet / Refet
Çok acıma

Ragıp
İçtenlikle isteyen, özleyen

Rahim
Esirgeyen, acıyan

Rahman
Acıması bol olan

Rahmi
Koruyan, esirgeyen

Raif
Acıyan, esirgeyen

Rakım
Yazan

Ramazan
Kameri yılın 9. ayı

Rami
Atıcı, mermi atan

Ramiz
Remz eden, işaretleyen

Rasim
Resmeden, resim çizen

Raşit (d)
Doğru yola giden

Rauf
Çok acıyan, esirgeyen

Recai
Umma, dileme

Recep
Heybetli, azametli, saygı değer

Refet
Çok acıma

Refik
Arkadaş, yoldaş, ortaklık

Reha
Kurtulma

Remzi
İşaret ve gizliliğe ait

Resul
Haber getiren

Reşat
Aklın gerektirdiğini yapan

Reşit (d)
Akıllı, iyi davranan

Rıdvan
Cennetin kapıcısı olan melek

Rıfat
Yükseklik, yüksek rütbei

Rıfkı
Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili

Rıza
Hoşnutluk, memnunluk

Ruhi
Ruhla ilgili

Ruşen
Aydın, parlak

Rüknettin
Bir şeyin temeli / Dinin temeli

Rüstem
Ünlü Fars pehlivanının adı

Rüştü
Ergin, olgun