İsimler ve AnlamlarıErkek İsimleri

Bayan İsimleri
Erkek İsimleri - O - Ö
Oğuz
Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü

Oğuzhan
Oğuzların başı / Mete

Ogün
Belirli gün, bilinen, beklenen gün

Okan
Anlama, öğrenme

Okay
Beğenme, takdir etme

Oktar
Ok taşıyıcı / Ok+dar (Bayraktar gibi)

Oktay
Çok hiddetli, kızgın

Olcayto
Bahtı açık, talihli

Olgun
İşe yarar, ya da yeterli duruma gelmiş

Onat
İyi, güzel, düzgün, namuslu

Onur
Şeref, haysiyet, izzet-i nefs

Onuralp
Saygıdeğer, aziz, yiğit

Orbay
Ordu komutanı

Orçun
Ahlak, Töre

Orhan
Kentin hakimi, yöneticisi

Orhun
Eski bir Türk devleti, Asya'da bir nehir

Orkun
Or+khun (han) Kentin hanı

Orkut
Kutlu kent

Oruç
Müslümanların yeme içmeden vs. uzaklaştıkları bir ibadet

Osman
Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man)

Oytun
Beğenilen güzel yer / Kutsal

Ozan
Halk şairi

Öcal
Öc almaktan, intikal alan

Ömer
Dirlik, canlılık yaşam gücü

Önal
Daima önde olmak

Önder
Lider, yönetici, şef

Özay
Özlü, özü ay gibi aydınlık olan

Özcan
Candan, içten

Özdemir
Gerçek, özlü demir

Özden
Soyu temiz olan

Özen
Dikkat, heves, itina

Özer
Özü er olan

Özgün
Orijinal, diğerlerine benzemeyen

Özgür
Serbest, hiçbir koşula bağlı olmayan

Özhan
Han soyundan gelen

Özkan
Temiz kan, soylu kişinin kanından gelen