İsimler ve AnlamlarıErkek İsimleri

Bayan İsimleri
Erkek İsimleri - I - İ
İbrahim
İbranice'de hakların babası anlamında

İdris
Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi

İhsan
Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek

İlbey
Egemen olan

İlhami
İçine doğmakla ilgili

İlhan
Bir ülkenin egemen hanı

İlkay
Ayın ilk günlerindeki hali

İlker
İlkle ilgili, ilk erkek çocuk

İlkin
Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan

İlyas
Mersin ağacı

İmdat
Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek

İnayet
İyilik, lütuf

İsa
Hristiyanlığın kurucusu peygamber

İshak
Hüzünlü öten bir tür kuş

İskender
Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar

İslam
Hz. Muhammed'in kurduğu son din/ Teslimiyet

İsmail
İbrahim peygamberin Tanrı'ya kurban adadığı oğlunun adı

İsmet
Haramdan ve günahtan çekinen

İsrafil
Dört büyük melekten biri

İstemi/han
Göktürklerin ünlü hakanı

İzzet / İzzettin
Değer, kıymet, ululuk, yücelik

Işık
Cisimleri görmemizi sağlayan fiziksel erke

Itri
Korkuya ait