İsimler ve AnlamlarıErkek İsimleri

Bayan İsimleri
Erkek İsimleri - H
Habib
Sevgili, dost

Hacı
Hicaz'a gidip hac törenine katılan

Hadis
Hz.Muhammed'in söz ve davranışları

Hafız
Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan

Hakan
Büyük Han, Hanlar hanı (Hükümdar anlamına=Han)

Haldun
Kalp, yürek / Yüreklilik

Halil
İçten, dost çok yakın arkadaş

Halim
Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halis
Saf katkısız duru

Halit
Süregelen, sürekli, geç yaşlanan

Haluk
Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı

Hamdi
Hamd eden, şükreden / Tanrı ile ilgili

Hami
Koruyan, arka çıkan, koruyucu

Hamit (d)
Şükredici, hamd edici

Hamza
Aslan

Hanefi
Tanrı'nın birliğine iman eden

Harun
Huysuz at / Postacı / İnatçı

Hasan
Güzellik, iyi davranma, iyilik

Hasip / Hasbi
Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Haşim
Ezen, kıran, parçalayan

Haşmet
İhtişam, büyüklük, görkemlilik

Hatay
İl adı Antakya olan kentimizin adı

Hatem/ Hatemi
Sonuncu en son olan / Mühürcü

Hayati
Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

Haydar
Aslan / Çok cesur

Hayrettin
Hayır eden, hayır sahibi

Hayri
Hayırla, iyilikle ilgili

Hayrullah
Allah'ın hayırlı ettiği

Hazar
Barış / Bir yerde oturma hali

Hazım
Hezimete uğratan

Hıfzı
Saklamak, korumak, hafızaya almak

Hıncal
Öc al, intikam al anlamında

Hızır
Darda kalanların yardımına koşan

Hicri
Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili

Hidayet
Doğru yolu arama / Yol gösterme

Hikmet
Felsefe, gizli, bilinmeyen güç

Hilmi
Yumuşak huylu, sabırlı

Himmet
Çalışma, çaba

Hişam
Eski bir Endülüs hükümdarının adı

Hulki
İyi ahlaklı iyi huylu

Hulusi
Saflık, doğruluk, içtenlik

Hurşit
Güneş

Hüdaverdi
Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler

Hüsam/Hüsamettin
Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı

Hüseyin
Ruh ve madde güzelliği

Hüsrev
Büyük padişah, hükümdar

Hüsnü
Güzellikle ilgili, güzelliğe ait