İsimler ve AnlamlarıErkek İsimleri

Bayan İsimleri
Erkek İsimleri - G
Gaffar
Acıyan, bağışlayan

Gafur
Bağışlayıcı, günahları affedici

Galip
Yenen, üstün gelen

Gani
Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen

Garip
Kimsesiz, yalnız, yabancı / Tuhaf

Gazi
Savaşta yara alan

Genco
Genç olmaktan,genç o anlamına

Giray
Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan

Gökay
Gök ve Ay gibi güzel olan

Gökberk
Yeşil yaprak

Gökcan
Yeşermiş, taze can, özlemle dolucan

Gökçe
Gökrengi, göğce

Göker
Gökyüzü gibi er

Gökhan
Göklerin hakanı Gök gibi büyükhan

Gökhun
Eski Türk isimlerinden Gök+Hun

Gökmen
Gök rengi gözlü

Göksel
Gökle ilgili, göğe ait

Göktuğ
Gök renkli Tuğ sahibi

Göktürk
Kök Türk / Tarihte bir Türk devleti

Gülhan
Gül gibi güzel hakan

Gültekin
Kültigin adından.. Güvenilen, herkese hayrı dokunan

Gündüz
Gecenin karşıtı

Güner
Güneşin doğma zamanı

Güneş
Gezegen sistemimizin enerji kaynağı

Güngör
İyi günler yaşa anlamında

Günhan
Oğuz'un altı oğlundan Güneşi simgeleyenin adı

Güray
Bereketli, bolluk içinde olan ay

Gürel
Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan

Gürcan
Herkesi seven, özveride bulunan

Gürsel
Gürlükle ilgili, gür olan

Güven
İtimat, emniyet

Gürbüz
Gelişmiş, iri yapılı, sağlam

Güral
Çok al, bol al