İsimler ve AnlamlarıErkek İsimleri

Bayan İsimleri
Erkek İsimleri - F
Fadıl
Erdemli, üstün, parlak

Fahrettin/Fahri
Karşılıksız kabul edilen görev,iş

Fahir
Övünülecek, parlak, şanlı, güzel

Faik
Başkalarından daha ileri, üstün

Fakir
Yoksul

Faruk
Bir işi sonuca ulaştıran

Fatih
Ele geçiren, fetheden

Fazıl
Erdemli, manevi değerce üstün

Fehmi / Fehim
Anlayışlı, çabuk kavrayan

Ferda
Yarın, gelecek zaman

Ferdi
Bireysel, tek başına

Ferhan
Sevinçli, mutlu

Ferhat
Rahatlık

Ferit (d)
Eşsiz benzersiz

Feridun
Tek, eşsiz, benzeri olmayan

Ferruh
Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü

Fevzi
Kurtuluş ve zaferle ilgili, üstünlük başarı

Feyyaz
Bereketli, gür, bol

Feyzi
Verimlilik, bolluk

Feza
Gökyüzü, uzay

Fikret
Düşünmek, düşünceye dalmak

Fikri
Düşünce ile ilgili / fikir sahibi

Fuat (d)
Yürek, kalp gönül

Furkan
İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim

Feyzullah
İlhamını Allah'tan alan