İsimler ve AnlamlarıErkek İsimleri

Bayan İsimleri
Erkek İsimleri - E
Edip
Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi

Ediz
Değerli yüksek

Efdal / Eftal
En değerli en yüksek.

Efe
Batı Anadolu yöresi yiğitlerinin ortak adı

Efecan/Afacan
Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı

Eflatun
Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası /

Bilgin
Bilgili, her şeyi bilerek doğan çocuk

Ekin
Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali / Kültür

Eşref
Şerefli, şeref sahibi / Uğurlu

Ege
Yüce, büyük ulu / Ülkemizin Batısındaki deniz

Egemen
Bir yere hakim olan

Ejder
Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü

Ekber
Kebir kelimesinden, En büyük

Ekrem
Pek cömert, iyiliksever

Elvan
Renk renk, çok renkli

Elvin
Dağ menekşesi

Emin
Güvenilen, inanılan kimse

Emir
Reis, aşiret başı, Emreden

Emrah
Saz çalıp oynayan

Emre
Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş

Ender
Seçkin, eşi benzeri az bulunan

Engin
Ucu bucağı olmayan genişlik

Enis / Enes
Sevimli, dost cana yakın

Enver
En ışıklı, en parlak

Eray
Ay gibi parlak erkek

Ercan
Er canlı, korkusuz yiğit

Ercüment (d)
Saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi

Erçin
Erken doğan, En erken davranan

Erdal
Erken yeşeren dal / Er + Dal

Erdem
Fazilet, insanın insan yapan değerleri

Erden
Bekaret / İnsan eli değmemiş Erkenden

Erdinç
Dinç erkek Er + Dinç

Erdoğan
Doğuştan yiğit / Erken doğan

Erem
Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren

Eren
Ermiş kişi Ermekten

Erenay
Ermiş olan Ay gibi nurlu

Erşat
Doğru yolu bulan

Ergin
Olgunlaşmış, güngörmüş

Ergun / Ergün
Sert başlı oynak hızlı at / Sulu serpken kar

Erhan
Yiğit hakan

Erim
Sevgi, mutlu haber

Erkan
Erkek kanlı

Erkin
Koşulsuz iş gören

Erman
Erdemli yiğit

Erol
Erkek ol sözünde dur anlamında

Ersin
Erkeksin anlamında

Ersen
Kolay, zor olmayan

Ertaç
Erkekliği taç gibi taşıyan

Ertan
Tan gibi ateş renkli er

Ertem
Erdem / Fazilet

Erten
Sabah, gündoğumu anı

Ertuğrul
Temiz yürekli doğru yiğit

Esad / Esat
Çok uğurlu ve mutlu

Ethem / Edhem
Kara, yağız at

Evren
Kainat, yaratılmışların tümü

Evrim
Aşamalarla kendini gösteren ilerleme,değişim

Eyüp
Sabırın simgesi olmuş bir peygamber

Erkut
Kutlu yiğit

Erinç
Rahat, dirlik

Ezel
Başlangıcı olmayan

Eldem
Sevimli, cana yakın

Erhun
Hunlu yiğit

Emirhan
Emir veren hükümdar, hanın emri

Ensar
Hz. Muhammed'i Medine'ye davet edenlere verilen isim