İsimler ve AnlamlarıErkek İsimleri

Bayan İsimleri
Erkek İsimleri - A
Abdullah
Allah'ın adamı- Allah'a ait olan, onun yolundan giden kişi

Abidin
Dua eden / Duacı

Adem
Allah'ın yarattığı ilk insan / Adam

Adil
Adaletli / Hakça davranan

Adnan
Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında

Affan
Kendini kötülüklerden uzak tutan

Agah
Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık

Ahmet
Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden /

Akad
Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak

Akın
Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı

Akif
Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah'a yönelen

Akil
Akıllı , Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan

Alaatin
Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan

Aldemir
Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir

Ali
Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse

Alim
Bilim adamı, bilgin ilim bilen, ilimle uğraşan kimse

Alican
Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, girişken

Alp
Yiğit, soylu, kahraman Türkçe adlarda bazen başa ya da sona da konulan ek

Alparslan
Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında

Alper
Alp + Er Cesur erkek Soylu erkek anlamında

Alperen
bilge,ermiş ve yiğit savaşçı

Alptekin
Alp+ Tekin Soylu prens, güvenilir ve soylu

Altan
Al + Tan Kırmızı + şafak, güneşin şafaktaki kırmızı rengi

Altay
Yüksek orman anlamında. Orta Asya'da bir sıradağ

Altuğ
Al+Tuğ Kırmızı + Tuğ değerli taşlarla süslü tuğ

Anıl
Ölçülü davranan, hoşa giden kimse

Aras
Kalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)

Argün
Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün

Arda
Halef, ardından gelen

Artaç
Ar+ Taç Utanma duygusunu baş tacı eden

Asil
Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan

Asım
Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Aslan
Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı

Ata
Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba, Bilge

Atabey
Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan

Atakan
Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran

Atanur
Atasından aldığı nuru taşıyan

Atay
Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

Atilla/ Attila
Hunların "Tanrının Kırbacı" denilen büyük hükümdarı

Atıf
Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen

Atıl
İleri hamle yap, anlamında Atıl, atılmak

Atılay / Atalay
Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse Atınç Atılgan / Atak

Avni
Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

Aydın
Beyni çağdaş düşüncelerle aydıınlanmış, bilgili kişi

Aygün
Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün

Ayhan
Ay gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han

Aykan
Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı

Aytaç
Başında ay gibi ışıklı taç bulunan Ay + Taç

Aytekin
Ay gibi parlak ve biricik. Çok değerli Ay + Tek

Aziz

Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

Azim
Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, Azmeden, Azimli

Azmi
Kemikli, kemikle ilgili / Azim sahibi

Asrın
Bu asıra ait, bu devire uygun

Azer
Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den..

Atlıhan
At + Han kelimelerinden, İyi ata binen yiğit Han

Ateş
Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması

Ayyüce
Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er

Aras
Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı

Atahan
Han soyundan gelen, soylu yiğit

Aykut
Kutlu ay, armağan, ödül

Aytekin
Tek ay, uğur getiren ay

Aybars
Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı