İsimler ve AnlamlarıBayan İsimleri


Erkek İsimleriBayan İsimleri - V
Vahide
Tek, bir

Verda
Verdane (merdane Osm.) / Verd (Ar.)'den Verda, gül anlamında

Vesile
Yol, araç, bahane

Vicdan
Kişiyi davranışları hakkında yargıya iten güç

Vildan
Kullar, köleler / Yeni doğmuş çocuklar

Vuslat
Kavuşma, yetişme, ulaşma