İsimler ve AnlamlarıBayan İsimleri


Erkek İsimleriBayan İsimleri - K
Kader
Değişmez bir karar ile iyilik yada kötülük hazırladığına inanılan olağan üstü güç

Kadriye
Değerle ilgili / İtibar, onur

Kamelya
Çaygillerden, pembe ya da beyaz çiçek açan bir bitki

Kamile
Bütün, tam, eksiksiz, olgun

Kamuran
Dileğine kavuşmuş olan

Kevser
Cennette bir akarsuyun adı

Kezban
Aslı Kedbanu - vekilharç kadın (evi çekip çeviren)

Kumru
Güvercine benzeyen bir kuş türü

Kısmet
Talih, nasip, kader

Kıymet
Değer, paha (baha), bedel

Kiraz
Gülgillerden bir meyva ağacının sulu tek çekirdekli meyvesi