İsimler ve AnlamlarıBayan İsimleri


Erkek İsimleriBayan İsimleri - H
Habibe
Seven, sevgili, dost

Hacer
Taş, kaya parçası, çakıl

Hafize
Koruyucu, esirgeyici

Hale
Ayın çevresinde görülen ışıklı halka

Halide
Sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan

Hamide
Şükredici, hamd edici

Hamiyet
İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilik severlik

Handan
Gülen, şen

Hande
Gülüş, gülme / alay etme, eğlenme

Hanife
Allah'ın birliğine inanan, iman eden

Hanım
Soylu kadın, bayan

Harika
Eşyanın tabiatı dışında, doğa üstü, garip şey, olağanüstü

Hasibe
Kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen

Hatice
Erken doğan kız çocuğu

Havva
Allah'ın yarattığı ilk kadın

Hayal
İnsanın beyninde kurduğu düşünceler , kesitler, olaylar

Hayat
Yaşam, doğumdan ölüme kadar geçen süre

Hayriye
Hayr'la, iyilikle ilgili

Hayrünissa
Kadınların hayırlısı

Hazal
Haz duy, tad al anlamında

Hazan
Güz, sonbahar

Hediye
Armağan, bahşiş

Hilal
Gül yanaklı , ayın bir hali

Huri
Cennet kızı, melek

Huriye
Melekle ilgili, melek gibi

Hülya
Kuruntu, hayal

Hümeyra
Aklık, beyazlık

Hüner
Marifet, beceri, herkesin yapamadığı şeyleri yapmak

Hürmüz
Zerdüşt dininde, iyilik ve hayır tanrısı

Hürrem
Sevinçli, hoş vakit geçiren

Hürriyet
Özgürlük

Hüsniye
Güzellikle ilgili, güzelliğe ait